ยินดีต้อนรับเข้าสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี


เรื่อง : องค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ขอความร่วมมือประชาชนและผู้ที่เคยมาติดต่อราชการกับองค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ ร่วมตอบแบบวัดความรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ทางช่องทางดังนี้

ผู้ลงประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ 
ประกาศเมื่อ 01-05-2562
ดู : 18 คน
 
____________________________________________________________________________________
รายละเอียด
 

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

https://itas.nacc.go.th/go/eit/004b2e
 

____________________________________________________________________________________
สิ่งที่แนบมาด้วย : โหลดไฟล์