ยินดีต้อนรับเข้าสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี


เรื่อง : การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561

ผู้ลงประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ 
ประกาศเมื่อ 27-8-61
ดู : 18 คน
 
____________________________________________________________________________________
รายละเอียด
 
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์
สมัยสามัญ  สมัยที่ 2  ครั้งที่ 2  ประจำปี 2561  
วันจันทร์ที่  27  สิงหาคม  2561  เวลา ๑3.0๐ น.
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์
 
____________________________________________________________________________________
สิ่งที่แนบมาด้วย : โหลดไฟล์