ยินดีต้อนรับเข้าสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี


เรื่อง : การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2561

ผู้ลงประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ 
ประกาศเมื่อ 12 ตุลาคม 2561
ดู : 13 คน
 
____________________________________________________________________________________
รายละเอียด
 

การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2561

 

 

____________________________________________________________________________________
สิ่งที่แนบมาด้วย : โหลดไฟล์